اخبار و اطلاعیه ها

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن از 94 تا کنون

پس از یک دوره رکود که اقبال اعضا را به باشگاه با مشکل مواجه ساخته بود اینک با توجه ویژه ریاست محترم دانشگاه و باشگاه و معاون محترم پژوهشی، مبنی بر شناسایی، جذب، هدایت و حمایت اعضا، تعداد 37 عضو جدید به باشگاه اضافه گردیده که تقریبا تعداد اعضا را در سال جاری به دو برابر رسانده است.

ادامه مطلب